Læreplandeling

Det er mulig å dele læreplaner på tvers av installasjoner i OLKWEB. Dette gjøres på en måte slik at kontoret med den gitte planen aktivt velger å dele den med det kontoret som ønsker den. Kontoret som ønsker planen må så godta den. Når den er godtatt ligger planen i læreplanmalene på lik linje med de andre læreplanene.

Ved deling av læreplaner er det ingen synkronisering etter endringer. Det vil si at en delt plan kommer som den er, og gjør kontoret som eier planen endringer, vil ikke dette påvirke eller nå ut til kontorene som har fått en kopi av planen.

Statuser på læreplaner: En læreplan kan deles åpen eller låst. En åpen plan kan redigeres og modifiseres av mottaker. På en låst plan vil det kun være mulig for mottaker å legge til vurderingskriterier og endre på egenskapene på målene. Endring av mål vil ikke være mulig. Det er heller ikke mulig å dele en låst plan.

Hvordan dele en plan?

For å dele en plan går man til «læreplanmaler».

Man kan så klikke på knappen til høyre for en plan, og velge «Del læreplanmal».

Det vil da dukke opp en boks, hvor man kan velge hvilket kontor man ønsker å dele planen med. Listen med kontorer er lang, så det er mulig å søke opp kontoret du ønsker dele med i søkefeltet i toppen.

Når du har funnet ønsket kontor kan du velge hvorvidt du skal dele planen låst eller ei, og hvor lenge de skal få muligheten til å laste den ned. Når den er lastet ned blir den som tidligere nevnt liggende hos kontoret som ønsker motta, så dette gjelder kun hvor lenge den er tilgjengelig for nedlasting for dem.

Velg ønsket kontor, og velg «Lagre», eller «Lagre og lukk» dersom du ønsker lukke modalen. Kontoret har nå fått tilbudt planen, og må godta den for å få den i sine læreplanmaler.

Motta en læreplan

Dersom et kontor har delt en læreplan til kontoret ditt dukker den som nevnt opp i «læreplanmaler», slik som vist på figuren under.

Klikk «Godta læreplan» for å se over planen, og laste den ned. Du får da opp boksen nedenfor. Her står informasjon på hvorvidt planen er låst/åpen, hvem som har delt den, og eventuelt når delingen utløper.

Klikk «forhåndsvis læreplan» for å se over planen før du laster den ned. OBS. Lasting av forhåndsvisning kan ta litt tid.

Se over planen, og klikk «Godta» for å laste den ned. OBS. Dette kan også ta noe tid. Planen blir så liggende i listen over læreplanmaler, og kan (dersom ikke låst) redigeres til eget behov. Den har status "Nedlastet", samt navnet på kontoret den er lastet ned fra i parentes.

results matching ""

    No results matching ""