Oppretting av lærlingtyper, bedrift og ansatte

Som konsulent har man mulighet til å opprette de forskjellige lærlingstypene det er behov for, samt bedrift og ansatte i disse bedriftene.

I de neste stegene av brukerveiledningen vil vi gå gjennom nettopp dette, samt hvordan man endrer lærlinger og bedrifter.

figur

results matching ""

    No results matching ""