Bytte lærlingtype

Det skjer ofte at en lærling, lærekandidat eller praksiskandidat skal bytte lærlingtype i systemet fordi han/hun har blitt registrering.

Dersom du bytter type på en lærling, er det viktig å påpeke at systemet ikke husker hvilken lærlingtype han/hun tidligere har vært. Det tas vare på dokumentasjon, læreplaner og bedriftstilknytninger, men ikke historikk på lærlingtype.

Dersom det er ønskelig å ha kontrakshistorikken må den eksisterende kontrakten til lærlingen avsluttes, også opprettes lærlingen på ny som den nye lærlingtypen.

Man bytter lærlingtype ved å gå inn på den gitte lærlingen, f.eks. denne praksiskandidaten under her og velger "Bytt lærlingtype".

Husk å lese informasjonen til venstre, før du velger og bekrefter bytte til den nye lærlingtypen. Når du lagrer trer endringen i kraft.

results matching ""

    No results matching ""