Merknad på profil

Det er mulig å legge inn en liten merknad på profilene til lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater og ansatte. Disse merknadene er kun synlig for dere som er konsulenter. Merknadene er kun synlig på profilene og følger ingen andre steder i systemet.

Legge til merknad på en lærling (eller lærekandidat/praksiskandidat)

Gå på ønsket lærling, velg "Endre lærling" på menyen til høyre for personalia. Velg så "Legg til merknad".

Det kommer da opp en boks hvor man kan skrive inn ønsket merknad/notis. Merk at det er maksgrense på 140 tegn.

Klikk så lagre. Når merknaden er lagret, vil den ligge i toppen på lærlingens profil, slik som illustrert under.

For å endre eller fjerne merknaden, velg "Endre lærling", og velg ønsket handling.

Legge til merknad på en ansatt

For å legge til en merknad på en ansatt sin profil er det samme prinsipp som på en lærling. Velg ønsket ansatt, klikk på knappen til høre på profilen, og velg "Legg til merknad".

Skriv inn merknaden i boksen som spretter opp, og velg lagre.

Merknaden blir da liggende på toppen av profilen til brukeren.

For å endre eller slette merknaden, klikk på knappen over merknaden, og velg ønsket handling.

results matching ""

    No results matching ""