Opprette bedrift

Oppretting av bedrift skjer på i en stegvis prosess, slik som lærlingopprettingen. Det registreres først informasjon på bedriften, deretter opprettes en ansatt i bedriften, før man legger til fag, og setter en eventuell medlemsperiode.

I steg 1 er det grunnleggende informasjon om bedriften som registreres. Det er i hovedsak kun navnet på bedriften som er obligatorisk, men vi anbefaler knytte minst en e-post, eventuelt et telefonnummer i tillegg til dette. «Publiser på hjemmeside» må være huket av dersom man ønsker å vise bedriften i medlemsbedriftslisten på hjemmesiden (for de som har hjemmeside via Innit), og dersom man ønsker at bedriften skal være synlig i Aspirant (søknadsmodulen som er knyttet til OLKWEB).

I steg 2 registreres en ansatt, og man setter på eventuelle begrensninger rundt hvilke lærlinger han/hun har tilgang til.

I steg 3 knyttes det et fag til bedriften. Det kan legges både flere fag og knyttes flere ansatte opp mot bedriften når den er opprettet.

Figur 1

Avslutningsvis i opprettingen settes det en eventuell medlemsperiode, her setter man en startdato, og om avtalen er løpende, og ikke har en sluttdato trenger man ikke føre dette inn.

results matching ""

    No results matching ""