OLKWEB 3.15

Slipp 13.01.2017

Læreplandeling

Det er nå mulig å dele læreplaner på tvers av installasjoner i OLKWEB. Dette er beskrevet i detalj her.

results matching ""

    No results matching ""