OLKWEB 3.15 - Delrelease

Slipp 06.03.2017

Dette er en mindre oppdatering i 3.15 som inneholder ønsker fra forslagskassa, og vurdert og stemt frem sammen med brukerforumet.

Knytte relasjoner via ansatte sin profil

Det er nå mulig for konsulenter å knytte opp ansatte (faglige ledere/instruktører o.l.) mot lærlinger, ved å stå inne på en ansatt sin profil. Det har tidligere kun vært mulig fra lærlingens profil.

Filter på læreplan mål uten dokumentasjon

Det er implementert et filter slik at man inne på en lærling kan sortere ut hvilke mål som ikke har noen dokumentasjon registrert mot seg. Dette filteret finner man inne på en lærling sin profil -> læreplan, og filteret hvor det står "Alle kompetansemål".

Ingen videresending etter sendt SMS og e-post

Man blir nå stående i samme vindu som man sendte SMS og e-post fra etter sending.

Endring av dato på læretidslutt; spørsmål om endring på bedriftsperiode

Ved endring av læretid, vil man nå få spørsmål om man ønsker å utvide den aktive bedriftsperioden til læretidslutt. Dette skjer når man velger "endre lærling". For å endre bedriftsperioden, må man huke av.

Mappestruktur i ressurssenteret

Ressurssenteret har nå fått muligheter til å strukturere innhold i en utvidet mappestruktur. Det er implementert 3 nivåer, det vil si at man kan ha en hovedmappe, med undermapper, og undermapper igjen i disse. Det er selvfølgelig fortsatt mulig å ha enkeltelementert også.

I tillegg til dette er det implementert en søkefunksjon i ressurssenteret.

Velkomstmeldinger synlig på lærling- og ansattprofil

Velkomstmeldingen som sendes ut ved oppretting av lærlinger og ansatte er nå synlige under hver enkelts profil-> meldinger. På den måten kan man se hvem som har mottatt dette. Selve passordet er sensurert av sikkerhetsgrunner.

Kontaktinformasjon til opplæringskonsulent og faglig leder

For lærlingene har vi tydeliggjort kontaktinformasjon til opplæringskonsulent og faglig leder i systemet. Dette finner de under navnet sitt oppe til høyre i toppmenyen.

Kontaktinformasjon på opplæringskontor

Det er blitt tydeliggjort kontaktinformasjon til opplæringskontoret på forsiden av OLKWEB for hvert kontor. Denne kontaktinformasjonen er hentet fra det som er registrert i OLKWEB, under "opplæringskontor". Dette dukker opp både på vanlig innlogging, og ved glemt passord-funksjonen.![](/assets/Skjermbilde 2017-02-28 kl. 09.46.51.png)

Integrasjon mot Aspirant

For de kontorene som benytter søknadsmodulen "Aspirant" er det nå mulig å vise søknadene for lærebedriftene direkte i OLKWEB. Lærebedriftene kan da også gi en tilbakemelding direkte i OLKWEB på hvorvidt de ønsker å ta inn søker til intervju, ta inn søkeren, eller ikke ta inn søkeren.

results matching ""

    No results matching ""