OLKWEB 3.17

Slipp 09.01.2018

Oppgaver/innleveringer (minifagprøve)

En av de største nye tingene i denne leveransen er oppgaver/innleveringer - eventuelt også kalt for "minifagprøve). Dette er en mulighet for å lage mappeoppgaver med oppgaver som har samlet eller forskjellig innleveringsfrist. Man kan gjøre vurderinger på innleveringene. Man kan også lage oppgave-maler, slik at man kan benytte samme oppsett for flere lærlinger. Det vil være mulig for både konsulent og ansatt å administrere denne modulen.

Brukerveiledning for oppgaver/innleveringer finnes HER.

Ressurssenter-knappen er flyttet for konsulenter

I våres gikk vi i gang med å flytte ressurssenter-knappen fra toppmenyen til administratormenyen. Nå som Oppgaver/innleveringer er på plass, finner man ressurssenteret kun i administratormenyen. Dette gjelder kun for dere som er konsulenter, for lærlingene og de ansatte i lærebedriftene vil det fortsatt være tilgjengelig i toppmenyen slik som før. Bakgrunnen for dette er at mange konsulenter sitter på mindre skjermer, det er begrenset plass i toppmenyen.

Nytt og forbedret grensesnitt for Norsk Industri-integrasjon

For de kontorene som benytter Norsk Industri sin integrasjon inn i OLKWEB er det nå kommet et bedre og mer brukervennlig grensesnitt. For å benytte dere av dette må det gjøres noen endringer i innstillinger - hvor dere selv velger å benytte den nye versjonen.

Oppsummering av timer på delmål vises i kompetansemål

Timene som loggføres mot delmål summeres nå opp i kompetansemålet.

Innstilling for logo på venstre side av PDF-er

For kommuner er det nå mulig å velge installasjonstype "Kommune", noe som gjør at logoen man har lagt inn vises på venstre side, fremfor høyre.

Instruktør på aktiviteter

Når man oppretter en aktivitet kan man nå i etterkant legge inn instruktører. Disse kan være personer utenfor OLKWEB, da det er et fritekstfelt. Instruktørene vil ikke falle inn under deltakerlisten.

Mulighet for å avlyse en aktivitet

Det er nå lagt inn mulighet for å avlyse en aktivitet. Aktiviteten blir da liggende i systemet, men markert som avlyst. Alt av deltakerlister og lignende blir også liggende som historikk.

Utvidet informasjonen man finner i excellisten under aktivitet

Excellisten inneholder nå også rolle til personen (ansatt/lærling/lærekandidat/praksiskandidat), faglig leder og faglig leder sin e-post.

Dashbordelemenet "Kommende vurderinger og aktiviteter" omfavner også hendelser med ansatte

Dashbordelementet viser nå også aktiviteter hvor ansatte er deltakere, slik som feks instruktørkurs. De vil også vises som deltakere i dashbordelementet.

Lagt til fjerne/slett knapp på profilbilder

Under personalia er det nå mulig å fjerne opplastede profilbilder, samt eventuelle signaturer som er lastet opp.

Filter på kurs/sertifikater lærlinger ikke har.

I rapporten "Kurs/Sertifikater" kan man nå filtrere på kurs og sertifikater lærlingene ikke har per dags dato.

Vedlegg i ressurssenteret

Vedlegg som ligger i ressurssenteret ligger nå i en liste, fremfor på linje som tidligere.

Hurtiglenker i innstillinger for OLKWEB

Det er nå lagt til et par hurtiglenker under innstillingene for OLKWEB, slik at man enklere finner de innstillingene man trenger.

results matching ""

    No results matching ""