OLKWEB 3.18 Delrelease

Slipp uke 27

Kommentarer i vurdering

Det er nå mulig å legge igjen kommentarer i vurderingen (på snakkeboblen), også på delmål. Og disse vil vises på lik linje som kommentarer på kompetansemålene. I tillegg er datoen på disse justert.

E-post og SMS-utsendelse fra rapporten Fag/-Svenneprøve - Oppmelding

Det er lagt til mulighet for å sende SMS og E-post fra denne rapporten.

Låsing av brukere

Ved arkivering av lærlinger, og avslutting av ansatte og konsulenter får man opp spørsmål om man ønsker å låse brukeren. Dette stenger tilgangen deres til OLKWEB. Dersom man på senere tidspunkt skal bruke opp igjen personen, vil man måtte gå til personregisteret og låse opp vedkommende for at h*n skal få tilgang til OLKWEB på den nye profilen sin.

Endret lister hvor man legger til deltakere

Det er gjort en justering i aktivitet, vurdering og oppgave/innlevering der hvor man legger til deltakere. Det står nå "Legg til deltaker" og "legg til fra gruppe" fremfor navnet på den øverste personen i listen.

Relasjoner

Hva slags relasjon de ansatte har til lærlingene er nå synlig i lærlinglisten på de ansatte sin profil.

results matching ""

    No results matching ""