OLKWEB 3.18 Delrelease

Slipp 08.10.2018

Melde på "alle mine lærlinger" på en aktivitet

I aktiviteter kan man nå melde på alle lærlingene man er relatert til. Som konsulent vil det da si at du melder på alle du står som ansvarlig konsulent for, og de du da er relatert til (feks som en relasjon i relasjonslisten til lærlingen).

Slipp 29.09.2018

Referat på aktivitet

Det er nå mulig å legge til et referat på en aktivitet. Dette referatet legges inn ved å velge "Endre aktivitet". Referatet blir også inkludert i PDF-oppsummeringen av aktiviteten.

Mappevisning av ressurssenteret i "Åpne ressurser" på dashbordet

Det er nå mulig å se hele mappestrukturen av ressurssenteret på dashbordet.

Markering av mål

Det er lagt på en effekt slik at kompetanse- og delmål blir markert når man tar musepeker over. Dette for å blant annet gjøre det lettere å se hvilket mål man jobber med, enten det er dokumentasjon eller redigering av mål.

Oppgave/Innlevering har fått filtermuligheter

Man kan nå filtere på type innlevering, hvem som har opprettet og hvorvidt de er publisert eller ei. I tillegg til dette kan man filtrere på kommende, eller historiske - eller alle.

Mulighet for å legge inn "Sted" på vurdering

Det er nå mulighet for å legge inn sted på vurderingsdetaljene. Dette følger også med om man velger laste ned en ical-fil for å legge hendelsen i kalenderen sin.

Ledige læreplasser og lærefag vises i "Bedriftsrapport"

I bedriftsrapporten kan man nå få oversikt over hvilke bedrifter som har ledige læreplasser. Dette er gitt at man inne på hver enkelt bedrift registrerer antall læreplasser man har i forskjellige lærefag. Ved å velge "Velg kolonner" kan man også velge å se hvilke lærefag, og hvor mange plasser det er registrert per fag.

Mulighet for SMS og E-post-utsending i rapporten Fag-/Svenneprøve

Man kan sende SMS og E-post fra rapporten fag-/svenneprøve til det filtrerte utvalget.

Utvidet adressefelt på bedrift

Det er mulig å legge til fakturaadresse, besøksadresse og faktura e-post på bedrift. Dette kommer også frem i .CSV-listen som man kan ta ut i oversiktsbildet over bedriftene.

Endret på lister hvor man legger til deltakere

Alle steder hvor det er mulig å legge til deltakere, slik som på aktivitet, vurdering, oppgave/innlevering o.l. har nå blitt endret på. Der det tidligere stod navnet på første personen i listen, står det nå "Legg til deltaker". Dette for å forhindre forvirring. Man gjør ellers som vanlig, hvor man velger vedkommende, og klikker på "+".

Fjernet lenke til Fagopplæringsboka 2016

Den utdaterte boken er nå fjernet.

Summering av timer på hovedområde og kompetansemål i vurdering

For de som benytter timeregistrering, vil det nå også være summering av registrerte timer på hovedområdene og kompetansemålene i vurdering - slik det er i læreplanen. Det vil si at delmålene summeres opp og vises på kompetansemålet (dette vil da være både timer registrert direkte mot kompetansemålet - og timene registrert på delmålene under kompetansemålet). Timene fra de forskjellige kompetansemålene under hovedområdet summeres opp, og vises på den blå linjen i hovedområdet. Det vil si at timene fra både del- og kompetansemål vises på hovedområdet.

Summering av dokumentasjoner og godkjenninger i vurdering

Det vises nå også summering av antall dokumentasjoner og godkjenninger på hvert hovedområde i vurdering. Dette gjelder både for de som benytter timeregistrering - og de som ikke.

results matching ""

    No results matching ""