Versjon 3.1

Slipp 31.03.2015

 • Diverse skrivefeil i systemet
 • Endret terminologi (hovedmål til kompetansemål o.l.)
 • Implementert aktivitet med innleveringsmulighet og vurdering av innlevering for konsulent
 • Diverse bugs
  • Får ikke legge til kriteriesett
  • Konverteringsfeil: rettigheter på ansatt
  • Fjerne ikon på kurs/sertifikat for lærling
  • Filter for gjennomføringsstatus
  • "Endre"-tekst på wizard
 • Importering av vurderingskriterier fra OLKWEB2
 • Forbedring av ressurssenter
  • Enklere tilgang for lærling til å se dokumenter
 • Tilpasse PDF på fag-/svenneprøve
 • Konverteringsrutine på aktivitet fra OLKWEB2
 • Tydeliggjøre fargene på gjennomføringsstatus i gjennomførings- og læreplanbildet
 • Implementere grensesnitt på meldingssenter

results matching ""

  No results matching ""