Versjon 3.6

Slipp 25.08.2015

Konsulenter

  • Det er nå mulig å definere hvilke konsulenter som skal være standard ansvarlig leder og standard ansvarlig konsulent ved opprettelse av nye lærlinger. Dette gjøres i konsulentlisten under opplæringskontor.

System

  • Ytelsesforbedringer i systemet.
  • Forbedret datamottaket fra Aspirant
  • Justeringer av OLKWEB2 konverteringsrutine
  • Diverse feilrettinger

results matching ""

    No results matching ""