Versjon 3.7

Slipp 09.09.2015

Læreplan

  • Det er nå mulig å synkronisere endringer i læreplanmaler ut til alle lærlinger som har den aktuelle planen.
  • Det er nå mulig å låse tildelte læreplaner fra å motta endringer fra læreplanmalen.
  • Implementert sortering av læreplanmål.

Vurdering

  • Implementert delmålsvurdering.
  • Forbedret tilbakemeldinger til brukeren ved endring av status på vurderingsskjema.

System

  • Feilrettinger

results matching ""

    No results matching ""