OLKWEB 3.16 - planlagt leveranse

Denne leveransen løper fra 24.04.2017 til midten av juni.

Dette er en større oppdatering som inneholder ønsker fra forslagskassa, og saker etter samling med brukerforumet.

Sakene er som følger, med forbehold om at det kan skje endringer i leveransen:

 • Gjøre dashbordelementet «Siste hendelser» slik at man kan klikke på de hendelsene hvor det er aktuelt å klikke, og blir tatt til denne hendelsen (forslagskasse)
 • Minifagprøver (forslagskasse)
 • Begynne justering av vurderingsmodulen (diverse forslagskasse + brukerforuminnspill)
 • Synkronisering av delte læreplaner (brukerforum + andre kontor)
 • Vise samtykkedato (innstillingsbasert) på lærlingens profil (brukerforum)
 • Fjerne muligheten for at ansatte kan slette en lærling sin dokumentasjon (brukerforum)
 • Legge til «vis mine»-filter på dashbordelementet «kommende aktiviteter de neste 30 dagene»
 • Begynne på filterhukommelse på lister i systemet, dette vil komme gradvis.
 • Endre dato for foreslått vurdering - slik at man eksempelvis kan få opp foreslåttdato 3 måneder frem i tid, fremfor 6.
 • Endringer av ordlyd:

  • «Send kopi» omdøpes til «Videresend» på meldingssenteret

  • «Gjennomførte kompetansemål» endres til «Godkjente kompetansemål»

Det vil ikke gjøres noen månedlige småleveranser i dette tidsrommet.

results matching ""

  No results matching ""