Ditt dashbord

Dashbordet er utviklet slik at dere selv kan velge hvilke elementer dere ønsker å se når dere logger inn. Første gang du logger inn blir du møtt av et tomt dashbord. Når du har valgt elementer på dashbordet blir disse liggende der til du manuelt enten fjerner eller endrer dem. Her vil vi vise deg hvordan du administrerer ditt dashbord.

Legg til

Første gang man logger er dashbordet tomt. For å legge til elementer velger du derfor "+Legg til".

Klikk så på de ønskede elementene, og velg "lagre". De ønskede elementene ligger da på dashbordet ditt. For å endre utvalget velger du "administrer dashbord", eller "+legg til element".

Bruke dashbordelmentene

Du kan justere rekkefølgen på dashbordelementene ved å velge ikonet ved siden av "plass X". Derfra kan du justere plasseringen på elementet, og hvor mange elementer i listen som skal vises om gangen. Figur 1

results matching ""

    No results matching ""