Vurdering

Som ansattbruker i OLKWEB kan du sette en vurdering av lærlingen, på vegne av lærebedriften. Dersom OLKWEB installasjonen din har tilgjengelig at du som ansatt kan opprette en vurdering på lærlingen, kan du følge stegene nedenfor for å opprette og administere en halvårsvurdering.

For å opprette en vurdering på en lærling går man inn på den gitte lærlingen, og velger vurdering fra menyen.

Om lærlingen har hatt tidligere vurderinger vil det vises en tidslinje med vurderinger i toppen av vurderingsvinduet. Disse kan man trykke på for å se de tidligere samtalene med kommentarer og referat.

For nytt vurderingsskjema velger man "+Ny vurdering". fig

Skjemaet er nå opprettet og tilgjengelig for å sette vurderinger for alle som ligger som deltakere. Vurderingen henter automatisk inn lærlingen, den ansvarlige konsulenten og den faglige lederen lærlingen har en relasjon til.

Det er også mulig å sette møtedato, legge til en agenda og eventuelt redigere de forskjellige deltakerne som skal være med på vurderingen/skal gjøre vurderingen. Det er kun lærlingens relasjoner, samt konsulenter som kan legges til i vurderingen. Deltakere legges til ved å velge navn på deltaker fra nedfallsmenyen, og klikke på "+". Deltakere fjernes fra vurderingen ved å klikke på "x" foran navnet på den aktuelle. Relasjoner av lærlingen som ikke ligger som deltakere i vurderingen kan heller ikke sette vurderinger.

Dersom det ikke settes en møtedato for vurderingen vil systemet benytte seg av signeringsdato som møtedato. Husk å klikk "lagre møtedetaljer" dersom du endrer/legger til møtedato/agenda.

fig

Lærlingens kompetansemål listes opp, og står klare til å vurderes. Det er kun mål som har vurderingskriterier som hentes inn i vurderingen. Dersom man ikke får inn noen mål, og lærlingen har en læreplan er det trolig fordi dette mangler.

Dersom man ønsker å endre utvalget av mål som skal vurderes kan dette gjøres ved å velge "Endre utvalg". Man huker av de kompetanse- og delmålene man ønske å vurdere og velger "Lagre utvalg". Sirkel-ikonet til høyre illustrerer i hvilken grad målet er gjennomført (fra læreplanen), hvis de er slik som i figuren nedenfor har ikke målet noen gjennomføring.

fig

Dersom noen av målene allerede har fått en vurdering i forkant av endring av utvalget vil ikke disse kunne fjernes fra vurderingen.

Som konsulent eller faglig leder gjør man vurderinger på bedriftens vegne, og har ikke mulighet til å sette vurdering på vegne av lærlingen. Lærlingen vil heller ikke ha tilgang til å se vurderingen gjort på bedriftens vegne før man kommer til vurderingssamtalen. Konsulenter vil kunne se egenvurderingen som lærlingen setter fortløpende - men vil som sagt ikke kunne endre på den. Faglige ledere vil i utgangspunktet ikke kunne se lærlingens vurdering før oppsummeringsfasen, men dette finnes det en innstilling for.

fig

Når lærling og bedrift har satt vurderinger klikker man på "oppsummer vurderingssamtale". Dette er det konsulenten som gjør. Da blir lærlingens vurdering "låst" og den kan ikke lenger endres. Bedriftens vurdering kan fortsatt redigeres. Dette kan være aktuelt f.eks. om det er uenighet om vurdering, og det blir behov for å endre mening. Det er også mulighet for å legge inn en kommentar i "snakkeboblen" på høyresiden av hvert mål. Her kan man kommentere underveis i vurderingen.

fig

I bunnen av samtalen er det en egen tekstboks til å skrive et møtereferat. Og i toppen av skjemaet er det mulighet til å legge inn kommentarer i en kommentartråd.

fig

I oppsummeringsfasen har man også mulighet til å registere hvem av deltakerne som møtte til vurderingen. fig

Dersom ingen deltakere er registrert møtt opp dukker dette også opp som spørsmål ved signering. Etter signering låses skjemaet, og det kan hentes som PDF for alle deltakere. Det er også mulig å låse opp skjemaet igjen for vurderinger. fig

results matching ""

    No results matching ""