Gjennomføring

I OLKWEB 3 kan du som lærling markere de læreplanmålene du mener du behersker som gjennomført. Ved å sette et mål som gjennomført blir konsulent og faglige leder oppmerksom på at du mener du behersker målet, og ønsker en bekreftelse på det.

Gjennomføring av mål kan gjøres via læreplanen (enten fra toppmeny, eller fra profilsiden). fig

Målene kan ha fire statuser;

  • Godkjent (markert med grønt og tommel opp)
  • Venter tilbakemelding (markert med gult)
  • Avvist (markert med rødt og tommel ned)
  • Ingen status (markert uten farge)

Hvis det ligger en kommentar knyttet til statusen symboliseres det ved en snakkeboble, ved å klikke på den vil du få kommentaren frem.

fig

Dersom du får et mål avvist kan du jobbe mer med det, før du kan sette det som gjennomført igjen.

fig

results matching ""

    No results matching ""