Innleveringer - oppgaver/prøve

I toppmenyen har man et valg som heter "Innleveringer". Her finner du oversikt over innleveringsoppgaver du har, hvem som har laget disse, og blant annet når innleveringsfristen er. Du finner også oversikt over dine innleveringsoppgaver inne på din egen profil, og under "Innleveringer".

Klikk på tittelen på en av innleveringene i bildet over, kommer man til selve mappeinnleveringen, slik som vist under:

Her får du oversikt over publiseringsdato, antall oppgaver - og hvor mange av disse som er besvart - samt selve oppgavene. Ved å klikke på navnet på mappeoppgavene får du opp en beskrivelse slik som vist i figuren under:

Når du skal levere et svar på en av mappene, velger du enkelt "Registrer besvarelse", og skriv inn, eventuelt last opp, besvarelsen din.

Når du har levert en besvarelse, så kan denne endres på - så lenge innleveringsfristen ikke er passert.

Knytte læreplanmål til besvarelsen

På de mappeoppgavene som er markert med en blå boks, og teksten "#Læreplantilknytning", er det mulig å knytte på mål fra læreplanen din til besvarelsen din. Når du besvarer, får du da opp et felt, slik som på bildet under:

Når du klikker på boksen har du mulighet til å søke blant alle kompetanse- og delmål du har. Du kan velge ett, eller flere mål.

Når oppgaven er besvart kan du se din egen besvarelse ved å klikke på navnet på mappen, da vil det sprette opp en oversikt som igjen viser oppgaven og beskrivelsen av den, samt en egen fane som viser besvarelsen din.

Når en vurdering av oppgaven er gitt, vil du kunne se dette slik som i figuren under.

results matching ""

    No results matching ""