Redigere dokumentasjon

Hvis du vil redigere den eksisterende dokumentasjonen din kan gå via toppmenyen, og velge "Dokumentasjon". Du kan også gå via profilen din, og velge "dokumentasjon" der.

fig

Klikk så på datoen for dokumentasjonen du ønsker å endre. Dette tar deg med inn i et nytt bilde, slik som på figuren under. fig

Her kan du klikke på "Endre", gjøre dine endringer, og lagre på nytt. Du kan også endre hvilke kompetansemål du ønsker å knytte dokumentasjonen mot ved å huke av/på mål i læreplanen.

results matching ""

    No results matching ""