Hvordan dokumentere

I OLKWEB 3 kan du dokumentere (føre logg) på forskjellige måter, enten du ønsker skrive en lengre tekst, og knytte den mot flere læreplanmål, eller dokumentertere direkte mot ett konkret læreplanmål. Det finnes 3 ulike innganger til å kunne dokumentere. Første mulighet ligger på dashbordet i høyre hjørne, knappen "+Ny dokumentasjon" gir deg mulighet til å starte å dokumentere. Se sidemenyen for hvordan du kan dokumentere via læreplanen, eller via "dokumentasjonslisten".

fig

Bildet under viser dokumentasjonsboksen, her kan du skrivende en beskrivende tittel i tittel feltet. I tekst feltet skriver du hva du har jobbet med, hvordan du gikk fram for å løse oppgaven/jobben og evt evaluere det du har gjort. Legg gjerne ved bilder, PDF'er eller andre filer om du ønsker dette. Trykk lagre når du er ferdig.

fig

Når du har trykket lagre vil du få opp et nytt bilde hvor du må velge hvilke mål i læreplanen du har jobbet med. klikk til venstre i avhuknings boksen for de målene du har jobbet med eller mener du har jobbet med og trykk lagre. Når du har gjort dette har du dokumentert.

fig

results matching ""

    No results matching ""