Dokumentere fra læreplan

Figur 1

Ved å klikke på "Læreplan" i menyen på profilen din vil du få opp den/de aktuelle læreplanen(e) dine.

Ved å klikke på "Ny"-knappen til høyre for kompetanse- eller delmålet får du opp en boks hvor du kan skrive dokumentasjonen mot det konkrete målet.

Det er avhengig av hvilket opplærlingskontor du tilhører om du kan registrere hvor mange timer du har jobbet med målet også.

Figur 1

Slik det er i dag vil du så havne inn i et "detalj"-rom, hvor du kan legge til flere læreplanmål.

Figur 1

results matching ""

    No results matching ""