Læreplan på lærling

Når en læreplan ligger i læreplanmaler, kan den hentes ut og knyttes til en lærling. Man går da på en lærling, og velger læreplan. Fra før vil lærlingen sannsynligvis ha en læreplan liggende fra når han/hun ble opprettet i systemet. Det kan opprettes så mange læreplaner man måtte ønske på en lærling.

Figur 1

Skal det endres, eller legge til en plan velger man enten å fjerne læreplanen fra lærlingen - eller "+Legg til".

Figur 1

Ved å velge "+Legg til" får man mulighet til å tilknytte en eksisterende læreplan fra læreplansregisteret til lærlingen. Man kan også legge til en ny tom læreplan.

Figur 1

Når man har søkt opp ønsket plan, velger man lagre.

Figur 1

Læreplanene vil så legge seg ved siden av hverandre i faner, slik som illustrert i figuren nedenfor.

Figur 1

results matching ""

    No results matching ""