Tilskudd

I OLKWEB kan du få oversikt over det forventede tilskuddet per lærling, per bedrift og totalt. Tilskuddssatsene oppdateres etter UDIR sine satser automatisk, slik at disse er oppdaterte med aktuelle satser.

For å endre fordelingsnøkler, se her.

For forklaring for basis og tilskuddsmodeller, se her.

For å se tilskudd på enkeltlærling, se her.

For å se tilskudd på enkeltbedrift, se her.

Samlet lærlingtilskudd

For det samlede tilskuddet, med alle lærlinger og bedrifter klikker du på "Tilskudd" i administratormenyen.

Du vil automatisk havne på "Lærlingtilskudd", og det nåværende halvåret. Du har dog mulighet til å filtrere på hvilket halvår, fylke eller år du ønsker å se tilskuddet for.

For informasjon om de forskjellige begrepene, symbolene og forklaring til utregning kan man klikke på "Tilskuddsinformasjon". I tillegg finner du de nåværende basissatsene, samt informasjon fordelingsnøklene som benyttes på kontoret i denne boksen.

Registrer mottatt beløp fra fylkeskommunen

Lærlingtilskuddet viser det beregnet beløpet basert på basis, antall måneder i bedrift i perioden, samt trekk/tillegg. For å ferdigstille en tilskuddsperiode vil det være rett å registrere det faktiske mottatte beløpet fra fylkeskommunen. Dersom det mottatte beløpet er likt det beregnede beløpet vil man kunne bare klikke på pilen, slik som illustrert i figuren nedenfor. Systemet vil da overføre beregnet summen til mottatt FK-boksen. Klikk deretter på "haken" til høyre for denne boksen for å lagre beløpet.

Som du ser i bildet under vil raden til lærlingen da bli grået ut, samt at det vil stå en grønn hake som signaliserer at mottattbeløp er registrert. Dersom det er en differanse mellom de to, vil det vises som i eksempelet under. Dersom det er mindre mottatt enn beregnet vil det være rødt, er det mer vil det stå med grønt. Man kan klikke på dette for å eventuelt registere det som et trekk eller tillegg.

Dersom det ikke er noen "mottattboks" på en lærling betyr det at det er noe ufullstendig i kontrakten hans/hennes. Det kan eksempelvis være manglende basis- eller tilskuddsmodell.

Samlet bedriftstilskudd

Ved å velge "Bedriftstilskudd" som fane, fremfor lærlingtilskudd, får man opp alle lærebedriftene som i perioden mottar tilskudd. Her kan man se enten "beregnet fordeling", eller "faktisk fordeling", samt man kan filtrere på år, og fylke.

Dersom man klikker på de forskjellige ikonene ved siden av bedriftsnavene, kan man se hvilke lærlinger som er i bedriften i perioden, og hvilket faktisk tilskudd de generer. I tillegg til dette ser man også hvorvidt bedriften er medlemsbedrift i perioden, eller ei. Dette kan ha betydning for fordelingsnøkkelen.

Samlet bedrifts- og lærlingtilskudd

Under den siste fanen "Bedrifts- og lærlingtilskudd" finner man en oversikt over alle bedriftene - samt hvilke lærlinger som er i bedriften i perioden, og hva de generer av tilskudd.

results matching ""

    No results matching ""