Roller

I OLKWEB møter man på de følgende rollene;

Lærlingtyper

Systemet har tilgjengelig tre forskjellige lærlingtyper; lærlinger, praksiskandidater og lærekandidater. Alle disse administreres fra menypunktet "lærlinger".

Ansatte

Når man oppretter en bedrift i OLKWEB, får man muligheten til å opprette en ny ansatt.

Man kan også opprette en ansatt fra ansatt-listen (se punkt 5.5 for mer informasjon). En ansatt kan ha tilgang på å se alle lærlingene i bedriften, eller kun de han/hun har en relasjon til.

En ansatt kan ha forskjellige roller/relasjoner til en lærling. Eksempelvis kan Kari Olsen være faglig leder for én lærling, mens til hun kan være tilsynsrepresentant for en annen.

Konsulent

Konsulentene er administratorer av systemet, og har full tilgang til alle funksjoner.

results matching ""

    No results matching ""