Knytte ressurser fra Norsk Industri til læreplanene

For de kontorene som har abonnement hos Norsk Industri er det mulig å knytte på enkeltressurser og ressurspakker til læreplanmalene sine.

Dette gjøres inne på læreplanmalen. Klikk på "Rediger":

Velg deretter enkeltressurer, eller hele ressurspakker ved å huke av på ønskede ressursene. Klikk "lagre" i bunnen av vinduet, og ressursene er da knyttet til læreplanen.

For lærlingen, og inne på lærlingens profil vil ressursene man har knyttet opp ligge i den markerte boksen over hovedområdene og kompetansemålene:

Ved å klikke på den vil man se hvilke ressurser som er tilgjengelige knyttet til planen lærlingen har, og klikker man på disse får man opp ressursene, og kan klikke på disse.

results matching ""

    No results matching ""