Relasjonstyper

I noen tilfeller vil det kunne være hensiktsmessig med andre, eller flere relasjoner knyttet mot en lærling/praksiskandidat/lærekandidat. Man kan da enkelt opprette en egendefinert relasjon. Listen over relasjonstyper viser de standariserte relasjonene, og de egendefinerte - samt hvor mange aktive relasjoner de har per i dag. Figur 1

Figur 1

results matching ""

    No results matching ""