Bedriftstilskudd - tilskudd inne på bedriften

Under en enkelt bedrift har man en oversikt over antall lærlinger, samt tilskuddet de generer - og hva som går til bedrift.

Inne på tilskuddet for en bedrift har man en del forskjellige valg, og filtre. Som man ser i figuren over har man et eget filter som viser "Faktisk fordeling", dette tar utgangspunkt i at man har registrert det faktiske mottatte beløpet fra fylket. Dersom man ønsker å se hva som er beregnet tilskudd - gitt at man kanskje ikke har fått registrert mottatt enda, kan man endre til "Beregnet fordeling". Da tar systemet utgangspunkt i det forventede beløpet på lærlingen, og fordeler dette, med eventuelle trekk og tillegg som er registrert.

Eksempelvis ser man hvordan bildet under viser "Beregnet fordeling" av samme periode som bildet over.

Trekk og tillegg på bedrift

Dersom man skal registrere trekk eller tillegg på en bedrift klikker man på "+ Nytt trekk/tillegg". Man får da opp følgende boks:

Man velger dato, hvorvidt man skal registrere trekk eller tillegg, samt beløp. I tillegg til dette velger man fordeling. Her betyr de følgende:

Fra kontor til bedrift: trekker beløpet fra kontoret, og gir til bedriften.

Direkte til bedrift: kroner som ikke er en del av det opprinnelige basisbeløpet. Dette beløpet trekkes, eller kommer som et tillegg direkte til bedriften.

results matching ""

    No results matching ""