Læreplanmaler

Læreplanmaler er et register med læreplaner. Som navnet sier er det maler, og når en læreplan tilegnes en lærling vil det gjøres en kopi av den læreplanen som finnes i malregisteret, og inn lokalt hos lærlingen.

Figur 1

Man legger inn læreplaner i registeret ved å velge legg til læreplan. Da kommer det opp en boks som gir en mulighet til å hente læreplaner direkte fra UDIR, eller mulighet til å opprette en tom læreplanmal.

Hente læreplan fra UDIR:

Figur 1 Skriv inn navnet på læreplanen, og velg riktig plan fra listen som dukker opp. Når du har valgt en plan, velger man lagre og planen lastes ned lokalt.

Figur 1

Opprette tom læreplanmal:

Figur 1 Ved å velge å opprette en tom læreplan vil en kunne bygge sin egen plan fra bunnen av. Eksempler på dette kan være planer som gjelder kurs eller andre ikke faglige mål, vel som faglige. Velger man å opprette en tom plan vil man kun få en kategori, og selv måtte legge til flere kategorier, samt mål og hovedmål.

Figur 1

Ny kategori opprettes: Figur 1

Kategorier og mål har som gjengående i systemet en meny til høyre på elementet. Her finner man de handlingene man kan utføre mot de forskjellige. For å legge til nytt hovedmål velger man enkelt fra menyen, slik som vist i bildet nedenfor: Figur 1

Man kan legge til en beskrivelse knyttet til målet, samt eventuelle vedlegg som kan være interessante. Figur 1

Det er også mulig å styre egenskapene på hvert mål. Det kan velges om målet skal kunne dokumenteres og/eller vurderes mot. Som en standard er disse aktivert. Man kan også velge om målet skal kunne synkroniseres med eventuelle endringer som gjøres.

Ved å bruke menyen på planbeskrivese har man mulighet til å redigere beskrivelsen av planen, samt knytte et sett vurderingskriterer opp mot målene. Alle læreplaner som skal brukes i en vurdering må være tilknyttet et sett vurderingskriterier. Figur 1

results matching ""

    No results matching ""