Versjon 3.2

Slipp 05.05.2015

Endringer og forbedringer:

Læreplan

 • Mulighet for å kopiere læreplanmaler
 • Grensesnittforbedringer på tildelte læreplaner.

Vurdering

 • Farger og ikoner for visning av gjennomføringsstatus på hvert enkelt mål i vurderingsskjema.
 • Mulighet til å sende ut epost og sms til deltakere.
 • Mulighet for å sette oppmøte på deltakere
 • Mulighet for å laste ned en vurderingssamtale i iCal format.
 • Tilgjengeliggjort iformasjon om godskriving og manglende fag i grensesnittet.

Øvringe endringer og forbedringer

 • Forbedret ytelse i lærlingprofil
 • Menypunktet "Gjennomføring" er fjernet fra kontekstmenyen i lærlingprofiler. Denne er konfigurert bort som standard med mulighet til å inkluderes etter ønske.
 • Forbedring på sortering i lærlinglister.
 • Personnummer er tilgjengeliggjort i CSV/Excel listen for alle lærlingtyper.
 • Diverse feilrettinger

Ny funksjonalitet:

 • Integrasjon mot Norsk Industri
 • Tilrettelegging av automatisk import av søkere fra Aspirant

results matching ""

  No results matching ""