Versjon 3.8

Slipp 05.10.2015

Ny funksjonalitet

 • Revidert og endret måten man sorterer læreplanmål og kategorier på
 • Implementere egenskapen ”synlighet” på læreplanmål, denne skjuler målet fra lærlingene, og deres dokumentering
 • Synkronisering fra læreplanmaler til alle som har læreplanen
 • ”Låsing” av læreplan på lærling, dette fjerner muligheten for å få oppdatering fra læreplanmalen automatisk
 • Rapport på antall dokumentasjoner pr fag
 • Dashbordelement til rapporten på antall dokumentasjoner per fag
 • Dashbordelement på alle kommende aktiviteter
 • Sorteringsmulighet på dashbordelementer
 • Oppdatert visuell fremstilling av dashbordelementer
 • Muligheten til å sette ønsket antall elementer som skal vises i et dashbordelement
 • Tallindikatorer i alle menypunkter på profilsidene
 • Tallindikatorer på alle listene
 • Arbeidsavtale
 • Mulighet for å sette en standard "tilleggsvilkår/merknad"-tekst
 • Forbedret responsivt brukergrensesnitt til for nettbrett
 • Timeregistrering er nå mulig på delmål
 • Mulighet for å skrive ut lærekontrakt i 3 eksemplarer
 • Utskriftsvennlig versjon av signerte vurderingsskjemaer
 • Innstilling for å velge om det skal være automatikk rundt gjennomføring av kompetanse- og delmål. Man kan nå velge om man vil at godkjenning av et kompetansemål påvirker alle relaterte delmål
 • Alle konsulenter kan nå legges til som deltaker i vurderingsskjema
 • Lærlinglisten viser nå alle lærlingtyper, med standard filtrering på lærling og praksiskandidat
 • Mulighet til å sette egne vurderingskriterier på ett eller flere kompetansemål (dette påvirker relaterte delmål)

Diverse grensesnitt/smått

 • Fjernet synlige HTML-tags
 • Justert størrelsen på vedleggsikoner
 • Endret ordlyd på enkelte knapper
 • Markøren står nå automatisk i formfeltet “Fornavn/Navn” ved opprettelse av nye lærlinger, bedrifter og ansatte
 • Ukenummer i dokumentasjonslisten tar nå utgangspunkt i gjeldende dato, fremfor opprettelsesdato
 • Justert kalkulering av læretid slutt
 • Det er ikke lenger mulig å bytte type mellom notat og journal

Som følge av endringer av dashbordelementene må disse dessverre settes på ny.

results matching ""

  No results matching ""